BADANIA WARIOGRAFICZNE

Wariograf (poligraf) często jest również określany mianem „wykrywacza kłamstw” bądź „detektorem kłamstw”. Jest on specjalistycznym urządzeniem, które służy do rejestrowania określonych psychofizjologicznych procesów organizmu człowieka, oddających emocje oraz reakcji na otoczenie. Dzięki analizie tych procesów, wariograf pozwala dokonać interpretacji uzyskanych wyników i tym samym określić związek badanej osoby z danym zdarzeniem, które jest przedmiotem wyjaśniania.

 

Badania prywatne (rodzinne) - Badanie na wykrywaczu kłamstw, to skuteczne narzędzie w dochodzeniu prawdy w przypadkach podejrzeń o zdradę. Dyskretne i wiarygodne badania pozwalają wyjaśnić wszystkie wątpliwości i podjąć kluczowe, życiowe decyzje odnośnie przyszłości związku. Kluczową kwestią przy takich badaniach jest doświadczenie eksperta oraz prawidłowe ułożenie pytań i testów kontrolnych mających wpływ na wiarygodność wyniku wariograficznego. Często źle dobrane słowo w pytaniu może zaważyć na całości wyniku, gdy będzie ono różnie interpretowane przez strony.

Skrining („screen” ang. – odsiew, badanie na lojalność personelu) - Badanie ma na celu wykrycie niekompetentnych kandydatów/pracowników w przedsiębiorstwie, działalność, których to może powodować finansowe i materialne straty.

Badanie przy użyciu poligrafu pozwala ocenić/wykryć:

  • Związek z przestępczym światem,
  • Przestępcze działania w przeszłości,
  • Nielegalne posiadanie broni,
  • Skłonności do nadużywania alkoholu,
  • Zaťywanie narkotyków i wszelkie działania z nimi związane,
  • Uczciwość i lojalność personelu,
  • Wiarygodność ankietowych danych,
  • Sprawdzenie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników i ich życiorysów,
  • Przestępstwa popełnione na szkodę firmy (oszustwa, kradzieże, przekazywanie poufnej informacji konkurującym firmom, itp.)

Osoba przechodząca badanie powinna być zdrowa, w przeddzień nie powinna spoťywać alkoholu. Ekspert przeprowadzający badania nie będzie pozyskiwać tajemnicy handlowej, służbowej (odnośnie poprzednich miejsc zatrudnienia). Nie będzie poruszać spraw dotyczących religii, wolności seksualnej oraz stosunku do innych ras. Badany będzie mógł odmówić odpowiedzi na pytania bez podania przyczyny. Aby przystąpić do badań osoba zgłaszająca się dobrowolnie podpisuje zgodę na badania. Wartość diagnostyczną wyniku badania określa się na 95-98%.

 

Zapraszamy do współpracy.


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322