Firmy/Instytucje/Stowarzyszenia:

 

 

Prowadzący szkolenia:

Dariusz Loranty - oficer policji w stanie spoczynku, nadkomisarz; pierwszy w historii stołecznej policji koordynator negocjacji i dowódca zespołu negocjatorów, twórca nowatorskiej koncepcji negocjacji policyjnych jako elementu taktyki zwalczania przestępstw z zakresu terroru kryminalnego, wymuszeń rozbójniczych i uprowadzeń osób. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy operacyjnej policji, m.in. przy przestępstwach kwalifikowanych jako akty terrorystyczne oraz w negocjacjach z samobójcami w miejscach publicznych. Jest wykładowcą szkół wyższych, m.in. z zakresu negocjacji kryzysowych i policyjnych, współautor "Słownika wiedzy o policji" pod redakcją prof. dr. hab. Konstantego Wojtaszczyka. Publikował artykuły popularnonaukowe. Obecnie felietonista w "Focusie Śledczym" oraz branżowym piśmie dla prawników "MIDA". Autor książki ,,Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej policji".W trakcie pracy zawodowej ukończył wiele szkoleń specjalistycznych policyjnych i międzynarodowych z zakresu terroryzmu, negocjacji i wiktymologii. Przynależy do: Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów i Ogólnopolskiego, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. W Centrum Psychologii Sądowej prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji policyjnych, wiktymologii oraz terroryzmu.

dr nauk humanistycznych Małgorzata Sitarczyk - specjalność: psychologia kliniczna, wykładowca szkół wyższych, w swojej karierze pełniła m.in. funkcję kierownika Podyplomowych Studiów z zakresu Rozwoju Profesjonalnego Nauczycieli, a także po. Kierownika Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z Psychoprofilaktyki IP UMCS. Posiada certyfikat PTP w zakresie diagnozy psychologicznej oraz rekomendacje PTP w zakresie diagnozy psychologicznej. Wieloletni biegły sądowy. Jest autorką i realizatorką wielu szkoleń z zakresu psychoprofilaktyki, psychologii wychowawczej, psychologii rodziny, diagnozy psychologicznej, diagnozy resocjalizacyjnej, doskonalenia kompetencji interpersonalnych, profilaktyki zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej. Aktualnie wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Jest autorką wielu publikacji w tym pozycji unikatowej na Polskim rynku dotyczącej nieletnich sprawców zabójstw (,,Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne").

mgr Adam Straszewicz - jako jeden z pierwszych psychologów na polskim gruncie zaczął prowadzić konsultacje dla ofiar stalkingu. Specjalista z zakresu  przeciwdziałania stalkingowi. Ukończył psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz psychologią Śledczą na Uniwersytecie w Huddersfield, gdzie pod skrzydłami twórców tej dziedziny (m.in. Prof. Davida Cantera) brał udział w projekcie badawczym nad występowaniem przemocy w miejscu pracy. Jest członkiem International Academy of Investigative Psychology. Na potrzeby prokuratur, sądów i policji sporządza opinie z obszaru psychologii śledczej. Prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy policji z zakresu przeciwdziałania uporczywemu nękaniu i prześladowaniu.

dr nauk humanistycznych Maciej Szaszkiewicz - psycholog sądowy, emerytowany adiunkt i biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Profiler, były psycholog penitencjarny w Areszcie Śledczym. Wykładowca w kilku szkołach wyższych (UJ, APS w Warszawie, WSB w Nowym Sączu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) na wydziałach psychologii, pedagogiki, prawa – dla studentów i uczestników studiów podyplomowych. Prowadził liczne szkolenia dla sądów, prokuratur i policji. Posiada rekomendację biegłego sądowego w zakresie psychologii sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z nominacji. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Tajemnice grypserki” oraz „Zabójcy i ich ofiary” (jako współautor).

 

dr n.med. Paweł Sala - lekarz psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada 20.letnie doświadczenie w zawodzie, od ponad 12 lat pracuje w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie jako ordynator II Oddziału Dziennego. W pracy łączy funkcje lekarza psychiatry oraz psychoterapeuty zajmującego się  terapią indywidualną i grupową.

Piotr Sudnik - emerytowany oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadający bogate doświadczenie zawodowe i szkoleniowe, prowadził m.in. śledztwa z zakresu przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zamówień publicznych i "afery paliwowej", był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, specjalizował się w analizie behawioralnej w procesie wykrywania kłamstwa, wdrażał metody przesłuchań FBI w ABW (ukończył, m.in. szkolenie FBI Advanced Interview and Interrogation – zaawansowanych technik przesłuchań, posiada certyfikat Departamentu Sprawiedliwości USA),
szkolił funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych oraz wojskowych, żołnierzy wyjeżdżających na misje do Bośni i Hercegowiny oraz Afganistanu. Obecnie współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi i firmami szkoleniowymi w kraju. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej i szeroko pojętego bezpieczeństwa.

mgr Justyna Szostek - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ, kierunek Psychologia, specjalizacja kliniczna i sądowa człowieka dorosłego (obecnie doktorantka); Absolwentka Podyplomowego Studium biegłych sądowych psychologów, Anima Katowice; Słuchacz Studiów podyplomowych – Prawo Dowodowe, Uniwersytet Jagielloński, WPiA, Katedra Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego. Prowadziła m.in. szkolenia dla słuchaczy szkoły policyjnej w Katowicach dotyczących metod przesłuchania.

Tomasz Szewczyk - pedagog, psycholog (Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, kierunki: pedagogika, doradztwo społeczne, pedagogika resocjalizacyjna i socjalna) grafolog, biegły sądowy (studia podyplomowe z zakresu Ekspertyzy Dokumentów w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego ). Praktyk i wykładowca  w szkołach wyższych. Prowadzi warsztaty grafologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Katedrze Edytorstwa i Tekstologii oraz wykłady z metod badania pisma odręcznego – metoda grafizmu i analiza językowa, terminologia ekspertyzy pismoznawczej w  Akademii Polonijnej w Częstochowie, a także w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie. Jest autorem wielu książek oraz artykułów z zakresu psychologii pisma i ekspertyzy dokumentów.  Specjalizuje się w grafologii polskiej, niemieckiej i brytyjskiej. Współpracuje z Prokuraturą, Sądami Okręgowymi i Rejonowymi, Adwokaturą Polską, Kancelariami Notarialnymi na terenie Polski, wykonał ok. 2 tys. ekspertyz pismoznawczych.


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322