Praktyczne Studium Psychologii Śledczej

Studium kierowane jest do wszystkich studentów, a także absolwentów, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w sektorze publicznym zajmującym się szeroko pojętą przestępczością. Adresatami studium zatem mogą być: przyszli policjanci, funkcjonariusze służby więziennej, kuratorzy, biegli sądowi, prawnicy, dziennikarze śledczy, a także środowiska naukowe. Skierowane jest także do osób zawodowo związanych z wymiarem sprawiedliwości, którzy chcą w sposób praktyczny poszerzyć swoją wiedzę z zakresu psychologii śledczej.

Program szkolenia zawiera m.in.:

 1. Historia przestępczości.
 2. Teorie przestępczości.
 3. Profilowanie kryminalne - 12h.
 4. Kryminalistyka - 12h.
 5. Staliking - rozpoznanie zjawiska i sposoby przeciwdziałania - 12h.
 6. Wiktymologia kryminalna - 8h.
 7. Modus operandi sprawców czynów zabronionych - 14h.
 8. Nieletni sprawcy przestępstw - 8h.
 9. Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia - 8h.
 10. Profilowanie kryminalne w przestępstwach seksualnych - 10h. 
 11. Negocjacje policyjne - 12h.
 12. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (morderstwo, gwałt, terror kryminalny) - 8h.
 13. Suicydologia - 14h.
 14. Taktyki przesłuchań oskarżonych - 12h.
 15. Psychologiczne kryteria oceny wiarygodności zeznań świadków osób dorosłych - 12h.
 16. Psychologiczne kryteria oceny wiarygodności zeznań świadków osób nieletnich - 12h.
 17. Przemoc seksualna wobec nieletnich - 8h.
 • Cel szkolenia  - wykształcenie praktycznych umiejętności z obszaru psychologii śledczej.
 • Termin - marzec 2016.
 • Miejsce - Wrocław, Kraków, Szczecin (istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w innym mieście, w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt).
 • Ilość godzin - 160h (5 - zjazdów weekendowych).
 • Forma - zajęcia teoretyczno-praktyczne (wykłady, warsztaty).
 • Koszt - 2450zł (możliwość wpłaty w ratach)*.

*Ceny poszczególnych szkoleń są cenami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie ze względu na ilość osób w grupie a także miasto w którym szkolenie jest przeprowadzane.

UWAGA: Studenci realizujący cykl szkoleń z zakresu psychologii śledczej nie są objęci cenami umieszczonymi na stronie. W tym przypadku cena jest odpowiednio niższa i podlega indywidualnym ustaleniom.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty w języku polskim, a także angielskim oraz materiały z zajęć w formie elektronicznej.

 


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322