Praktyczne Studium Psychologii Sądowej

Oferta Praktycznego Studium Psychologii Sądowej skierowana jest do osób, którzy planują związać swoją przyszłość zawodową z wymiarem sprawiedliwości, a także tych którzy taką współpracę już podjęli i pragną w sposób praktyczny poszerzyć swoją wiedzę. Zajęcia mają charakter teoretyczno - praktyczny. Szczególny nacisk położony jest na umiejętne i praktyczne zastosowanie nabytej na zajęciach wiedzy. Zajęcia i program został opracowany przez wieloletnich praktyków z obszaru psychologi sądowej, organów ścigania oraz sądownictwa. Dzięki przekazanej wiedzy będą Państwo gotowi do podjęcia samodzielnej pracy na stanowisku psychologa sądowego.

Program szkolenia zawiera m.in.:

 1. Wprowadzenie w przedmiot oraz problematykę psychologii sądowej i penitencjarnej.
 2. Zaburzenia procesu socjalizacji.
 3. Psychopatologia - charakterystyka zaburzeń psychicznych oraz zachowania a także chorób psychicznych.
 4. Teorie przestępczości.
 5. Psychologia zeznań świadków oraz osób oskarżonych.
 6. Diagnoza i ekspertyza psychologiczno - sądowa.
 7. Metodologia badań w pracy biegłego psychologa.
 8. Opiniowanie w sprawach karnych.
 9. Problematyka ofiar przestępstw - wiktymologia.
 10. Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw.
 11. Ekspertyzy dotyczące nieletnich i młodocianych sprawców przestępstw.
 12. Opiniowanie karne w sprawach o zabójstwo.
 13. Problematyka ustalania poczytalności w chwili dokonania przez sprawcą czynu zabronionego.
 14. Zakres sporządzania ekspertyz w sprawach cywilnych.
 15. Opiniowanie w sprawach rodzinno-opiekuńczych.
 16. Ekspertyzy dotyczące ważności sporządzanego testamentu.
 17. Opiniowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie.
 18. Statut biegłego - podstawy prawne.
 • Cel szkolenia - wykształcenie praktycznych umiejętności z obszaru psychologii sądowej w szczególności opiniowania psychologiczno - sądowego dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości.
 • Termin - luty 2015.
 • Miejsce - Wrocław, Kraków, Szczecin (istnieje mozliwość przeprowadzenia zajęć w innym mieście, w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt).
 • Ilość godzin - 130h (6 - zjazdów weekendowych).
 • Forma - zajęcia teoretyczno-praktyczne (wykłady, warsztaty).
 • Koszt - 2200zł (możliwość wpłaty w ratach).

Program Praktycznego Studium Psychologii Sądowej spełnia wymogi Ministra Sprawiedliwości z 24.1.2005 r. w sprawie biegłych sądowych. Jego ukończenie uprawnia do ubieganie się o wpis na listę biegłych psychologów sądowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty w języku polskim, a także angielskim oraz materiały z zajęć w formie elektronicznej.


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322