Centrum Psychologii Sądowej

§

Celem szkoleń jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu psychopatologii społecznej, kryminologii, kryminalistyki, metodyki pracy psychologa sądowego oraz diagnostyki sądowo - penitencjarnej.

Cel praktyczny, to aplikowanie niezbędnej wiedzy w ramach praktycznych zadań wymiaru sprawiedliwości: w pracy dochodzeniowo - śledczej, w orzecznictwie sądowym oraz w niektórych formach oddziaływań profilaktycznych, prewencyjnych i resocjalizacyjnych.

Szkolenia są adresowane do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowych, asystentów rodzinnych, kuratorów rodzinnych społecznych i zawodowych, prawników, socjologów, a także osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk penalnych.

W szczególności adresatami szkoleń są pracownicy wszystkich organów wymiaru sprawiedliwości: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, pracownicy policyjnych pionów dochodzeniowo - śledczych, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy pionów wychowawczych placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży. Wiedza prezentowana w ramach szkoleń jest przydatna dla osób pragnących związać swoje życie zawodowe z wymiarem sprawiedliwości.

§

Lista tematyczna szkoleń a także miejscowość ich realizacji oraz data jest na bieżąco uzupełniana. Zastrzegamy sobie prawo do nie realizacji szkolenia lub zmiany jego daty w przypadku gdy liczba osób chętnych będzie niewystarczająca. Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut. Zapisy prowadzone są przez formularz kontaktowy, telefonicznie lub też bezpośrednio u koordynatorów grup. Wpisowe oraz całość wpłaconych kwot za poszczególne szkolenia są zwracane na wniosek uczestnika szkolenia w okresie do 14 dni przed szkoleniem. Po przekroczeniu w/w terminu  zwrot wpłaconej kwoty nie jest możliwy. Jeżeli mają Państwo pytania chętnie na nie odpowiemy, w tym celu prosimy o skorzystanie z zakładki kontakt.

§

 


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322