Zabójstwo w Afekcie

Zabójstwo w afekcie następuje wtedy, gdy sprawca działa pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Wzburzenie takie musi być na tyle silne, że „wyłącza” normalny sposób rozumowania sprawcy. Takie „wyłączenie” musi nastąpić na poziomie fizjologicznym (w organizmie) i można je stwierdzać przy pomocy biegłego.

Program szkolenia zawiera m.in.:

 1. Przestępstwo zabójstwa w polskim kodeksie karnym.
 2. Definicja silnego wzburzenia w polskim kodeksie karnym.
 3. Omówienie i rozpoznanie afektu fizjologicznego oraz afektu patologicznego.
 4. Okoliczności usprawiedliwiające zabójstwo w afekcie.
 5. Ustalanie prawidłowej kwalifikacji zabójstwa.
 6. Czynniki prognostyczne zabójstwa w afekcie.
 7. Problem środków odurzających w diagnostyce silnego wzburzenia.
 8. Część praktyczna szkolenia poświęcona jest analizie wybranych przykładów zabójstw w afekcie.
 • Cel - zaznajomienie uczestnika z problematyką dotyczącą zabójstwa pod wpływem silnego wzburzenia. Przekazana na szkoleniu wiedza może znaleźć szerokie zastosowanie w opiniowaniu psychologiczno - sądowym, diagnostyce psychologicznej, interwencji kryzysowej, służbach związanych z wymiarem sprawiedliwości.
 • Termin - ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.
 • Miejsce - Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin, Poznań (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).
 • Ilość godzin - 8h.
 • Forma - zajęcia teoretyczno - praktyczne.
 • Koszt - 199 zł.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty w języku polskim oraz materiały z zajęć w formie elektronicznej.


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322