Specyfika Zabójstw Popełnianych Przez Nieletnich

Urodzeni mordercy, czy, po prostu podatne na złe wpływy dzieciaki? Co sprawia,że młodzi ludzie z taką łatwością dopuszczają się przestępstw, przemocy, a nawet posuwają się do morderstwa? Kto jest za to odpowiedzialny? Rodzice? Filmy? Gry wideo? Geny?  Postaramy się odpowiedzieć na te, a także pozostałe pytania wykorzystując w tym celu istniejące teorie.

                                                                                                                                                                                                                                             Prowadząca: dr Małgorzata Sitarczyk, specjalność - psychologia kliniczna, wykładowca szkół wyższych, w swojej karierze pełni m.in. funkcję kierownika Podyplomowych Studiów z zakresu Rozwoju Profesjonalnego Nauczycieli, a także po. Kierownika Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z Psychoprofilaktyki IP UMCS. Posiada certyfikat PTP w zakresie diagnozy psychologicznej oraz rekomendacje PTP w zakresie diagnozy psychologicznej. Wieloletni biegły sądowy. Jest autorką i realizatorką wielu szkoleń z zakresu psychoprofilaktyki, psychologii wychowawczej, psychologii rodziny, diagnozy psychologicznej, diagnozy resocjalizacyjnej, doskonalenia kompetencji interpersonalnych, profilaktyki zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej. Aktualnie wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Jest autorką wielu publikacji w tym pozycji unikatowej na Polskim rynku dotyczącej nieletnich sprawców zabójstw (,,Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne").

Program szkolenia:

 1. Społeczne, rodzinne i osobowe czynniki ryzyka zachowań przestępczych nieletnich.
 2. Przestępczość nieletnich jako problem społeczny.
 3. Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne koncepcje zachowań przestępczych nieletnich:
 • Teoria społecznego uczenia się
 • Teoria anomii R.Mertona
 • Teoria zróżnicowanych powiązań E.H. Sutherlanda.
 • Teoria kontroli społecznej T. Hirschiego.
 • Teoria "dryfu" (neutralizacji) D. Matzy.
 • Teoria siły kontroli J.Hagana, A.R. Gillis'a, J. Simpson'a.
 • Teoria naznaczania społecznego.
 • Teoria napięcia R. Agnewa.
 1. Rodzinne determinanty zachowań przestępczych nieletnich.
 2. Rodzina w percepcji nieletnich sprawców przestępstw.
 3. Diagnoza problemowa przestępczości.
 4. Portret psychologiczny nieletnich sprawców zabójstw.
 • Cel szkolenia - zaznajomienie uczestnika z problematyką dotyczącą przemocy wśród nieletnich. Przekazana na szkoleniu wiedza może znaleźć szerokie zastosowanie w opiniowaniu psychologiczno - sądowym, diagnostyce psychologicznej oraz interwencji kryzysowej.
 • Termin - ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.
 • Miejsce - Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).
 • Ilość godzin - 8h.
 • Forma - zajęcia teoretyczno - praktyczne.
 • Koszt - 199 zł.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty uczestnictwa oraz materiały z zajęć w formie elektronicznej.

 


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322