Stalking - rozpoznanie zjawiska i sposoby przeciwdziałania

Stalking jest to uporczywe prześladowanie lub nękanie, które może przybierać różne formy dające się opisać za pomocą przejawów zachowania sprawcy. Do najbardziej spotykanych należą – wysyłanie listów lub smsów, przesyłanie niechcianych prezentów, uporczywe telefonowanie, śledzenie...
Stalking może wywrzeć rujnujący wpływ na psychiczną bądź fizyczną kondycją ofiary, a także na jej postrzeganie przestrzeni społecznej i relacje z innymi ludźmi.

Prowadzący: mgr Adam Straszewicz. Jako jeden z pierwszych psychologów na polskim gruncie zaczął prowadzić konsultacje dla ofiar stalkingu. Specjalista z zakresu  przeciwdziałania stalkingowi. Ukończył psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz psychologią Śledczą na Uniwersytecie w Huddersfield, gdzie pod skrzydłami twórców tej dziedziny (m.in. Prof. Davida Cantera) brać udział w projekcie badawczym nad występowaniem przemocy w miejscu pracy. Jest członkiem International Academy of Investigative Psychology. Utrzymują kontakt z naukowcami ze świata, których praca skupia się wokół zjawiska stalkingu i zarządzania groźbami. Na potrzeby prokuratur, sądów i policji sporządza opinie w zakresie psychologii śledczej, a także uczestniczy w szkoleniach policji w zakresie przeciwdziałania uporczywemu nękaniu i prześladowaniu.

Program szkolenia:

 

Uczestnicy szkolenia będą mogli:

•   Nauczyć się rozpoznawać stalking.
•   Poznać elementy stalkingu.
•   Dowiedzieć się jaka jest skala zjawiska na podstawie zebranych danych i doświadczeń.
•   Określić sposób działania stalkera.
•   Rozpoznawać oczekiwania ofiar stalkingu wobec funkcjonariuszy policji.
•   Rozpoznać sytauację pierwszego kontaktu z ofiarą stalkingu.
•   Nauczyć się odróżniać fałszywe zgłoszenia i różnicować pomiędzy stalkingiem i innymi przestępstwami.
•   Dowiedzć się:
•   Jaka jest funkcja psychologa sądowego w sprawach dotyczących stalkingu – (co profilujemy?).
•   Jak można szacować ryzyko występienia samobójstwa i eskalacji przemocy.
•   Szacowanie ryzyka dotyczy:
o  Ryzyko popełnienia samobójstwa przez ofiary.
o  Ryzyko popełnienia samobójstwa przez stalkera.
o  Związek zaburzeń osobowości z zachowaniami ingerencyjnymi.
•   Poznać sposoby i narzędzia pozwalające określić stalking w danej sytuacji.

Część szkolenia zostanie przeznaczona na problematykę prześladowań i ataków wymierzonych w osoby publiczne w tym osoby piastujące funkcje publiczne.

  • Cel szkolenia - zaznajomienie uczestnika z problematyką dotyczącą zjawiska stalkingu na gruncie prawnym oraz psychologicznym. Przekazana na szkoleniu wiedza mże znaleźć szerokie zastosowanie w opiniowaniu psychologiczno - sądowym, diagnostyce psychologicznej, interwencji kryzysowej, służbach związanych z wymiarem sprawiedliwości.
  • Termin - ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.
  • Miejsce - Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin, Poznań (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).
  • Ilość? godzin - 14h.
  • Forma - zajęcia teoretyczno - praktyczne.
  • Koszt - 349 zł.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty w języku polskim oraz materiały z zajęć w formie elektronicznej.


 


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322