Dzieciobójstwo - Problem Indywidualny Czy Społeczny?

Dzieciobójstwo jest przestępstwem indywidualnym, określanym jako zabójstwo noworodka. Stanowi ono typ uprzywilejowany przestępstwa zabójstwa. Sprawcą tego przestępstwa może byę jedynie matka dziecka, która dokonała dzieciobójstwa działając w okresie porodu pod wpływem silnego przeżycia związanego z przebiegiem porodu.

Prowadząca: dr Małgorzata Sitarczyk, specjalność - psychologia kliniczna, wykładowca szkół wyższych, w swojej karierze pełni m.in. funkcję kierownika Podyplomowych Studiów z zakresu Rozwoju Profesjonalnego Nauczycieli, a także po. Kierownika Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z Psychoprofilaktyki IP UMCS. Posiada certyfikat PTP w zakresie diagnozy psychologicznej oraz rekomendacje PTP w zakresie diagnozy psychologicznej. Wieloletni biegły sądowy. Jest autorką i realizatorką wielu szkoleń z zakresu psychoprofilaktyki, psychologii wychowawczej, psychologii rodziny, diagnozy psychologicznej, diagnozy resocjalizacyjnej, doskonalenia kompetencji interpersonalnych, profilaktyki zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej. Aktualnie wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Jest autorką wielu publikacji w tym pozycji unikatowej na polskim rynku dotyczącej nieletnich sprawców zabójstw (,,Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne").

Program szkolenia zawiera m.in.:

 1. Dzieciobójstwo - stary problem nowych czasów.
 2. Zjawisko dzieciobójstwa w historii ludzkości
 3. Zasady diagnozowania sytuacji interpersonalnych, w których dochodzi do dzieciobójstwa:
 • Charakterystyka przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i zaniedbania jako predykatorów dzieciobójstwa.
 • Motywy dzieciobójstwa
 • Struktura wywiadu diagnostycznego i opracowanie zasad udzielania pomocy sprawczyniom zabójstw.
 1. Poradnictwo, interwencja kryzysowa i terapia dla sprawczyń.
 2. Programy korekcyjno - terapeutyczne dla dzieciobójczyń.
 • Cel szkolenia - zaznajomienie uczestnika z problematyką dotyczącą dzieciobójstwa. Przekazana na szkoleniu wiedza może znaleźć szerokie zastosowanie w opiniowaniu psychologiczno - sądowym, diagnostyce psychologicznej oraz interwencji kryzysowej.
 • Termin - ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.
 • Miejsce - Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).
 • Ilość godzin - 8h.
 • Forma - zajęcia teoretyczno - praktyczne.
 • Koszt - 199 zł.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty oraz materiały z zajęć w formie elektronicznej.


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322