Temat tabu - samobójstwo, autoagresja, depresja, lęki...

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji  w zakresie umiejętności wychowawczych w pracy z młodzieżą, wyposażenie w wiedzę umożliwiającą rozpoznanie zmian w funkcjonowaniu społecznym, poznawczym i emocjonalnym dziecka, które mogą wskazywaą na zaburzenia suicydalne, nastroju, lękowe oraz w narzędzia umożliwiające pomoc psychologiczną dziecku z taką diagnozą, zmniejszenie lęku przed rozmową o  zachowaniach  samobójczych, problemach psychicznych, zwiększenie empatii.

Program szkolenia zawiera m.in.:

 1. Problem samobójstw.

 2. Psychiczne uwarunkowania aktów samobójczych nastolatków.

 3. Postawy samobójcze ( suicydalne) – różnicowanie objawów.

 4. Czynniki  ryzyka i czynniki chroniące dotyczące samobójstw.

 5. Rozpoznawanie zachowań  suicydalnych  wśród dzieci i młodzieży.

 6. Przedstawienie „Skali nastroju” P.Birlesona.

 7. Mity i fakty dotyczące samobójstw.

 8. Syndrom presuicydalny.

 9. Depresja i skłonności samobójcze.

 10. Kliniczne objawy depresji.

 11. Kryteria klasyfikacyjne lęku wg ICD-10.

 12. Symptomy  ryzyka zaburzeń nastroju.

 13. Udzielenie  wsparcia dziecku  z depresją, zaburzeniami lękowymi, samookaleczającymi  się, z zachowaniami suicydalnymi.
 • Termin - ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.
 • Miejsce - Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin, Poznań (istnieje moťliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).
 • Ilość godzin - 14h.
 • Forma - zajęcia teoretyczno - praktyczne.
 • Koszt - 360 zł.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty w języku polskim oraz materiały z zajęć w formie elektronicznej.

 


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322