Psychopatologia -szkolenie podstawowe

Psychopatologia  – dziedzina psychologii klinicznej, definiuje i opisuje zaburzenia psychiczne i zachowania jednostki.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których dotychczasowe kształcenie nie obejmowało tematyki związanej z zaburzeniami, chorobami psychicznymi. Dla tych osób, którym ze względu na charakter wykonywanej pracy zdobycie wiedzy  z  zakresu psychopatologii przyczyni się do lepszego i kompleksowego zrozumienia drugiego człowieka. Do udziału w szkoleniu zapraszamy  w szczególności adwokatów, prokuratorów, sędziów, osoby wykonujące zawód kuratora, policjantów, wychowawców w zakładach karnych, a także pozostałe osoby zainteresowane tematyką psychopatologii.

Zajęcia prowadzi dr n.med. Paweł Sala, lekarz psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada 18.letnie doświadczenie w zawodzie, od ponad 10 lat pracuje w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie jako ordynator II Oddziału Dziennego. W pracy łączy funkcje lekarza psychiatry oraz psychoterapeuty zajmującego się  terapią indywidualną i grupową.

                                                                                      Program Szkolenia:

W pierwszej części we wprowadzeniu szkolenie zawiera omówienie podstaw psychopatologii ogólnej. Przedyskutowanie praktycznych aspektów różnicowania rozmaitych objawów stanowi punkt wyjścia do rozważań dotyczących psychopatologii szczegółowej –czyli omawiania kolejnych grup zaburzeń psychicznych. Części wykładowe są wzbogacane ilustracjami klinicznymi, prezentacjami filmowymi, które stanowią zachętą do dyskusji i lepszego poznania omawianych tematów. Dużo miejsca jest poświęcanego na praktyczne zagadnienia dotyczące diagnostyki i różnicowania poszczególnych zaburzeń psychicznych. Tłem do tych rozważań są klasyfikacje ICD-10 i najnowsza amerykańska DSM-V (publikacja z maja 2013).

  • Cel szkolenia - zaznajomienie uczestnika z wiedzą z zakresu zaburzeń oraz chorób psychicznych.
  • Termin - ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.
  • Miejsce - Wrocław, Kraków, Gdańsk, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).
  • Ilość godzin - 14 (dwa dni).
  • Forma - zajęcia teoretyczno - praktyczne.
  • Koszt - 349 zł.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty w języku polskim oraz materiały z zajęć w formie elektronicznej.


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322