Przemoc seksualna wobec nieletnich.

Prowadząca: dr Małgorzata Sitarczyk, specjalność - psychologia kliniczna, wykładowca szkół wyższych, w swojej karierze pełni m.in. funkcję kierownika Podyplomowych Studiów z zakresu Rozwoju Profesjonalnego Nauczycieli, a także po. Kierownika Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z Psychoprofilaktyki IP UMCS. Posiada certyfikat PTP w zakresie diagnozy psychologicznej oraz rekomendacje PTP w zakresie diagnozy psychologicznej. Wieloletni biegły sądowy. Jest autorką i realizatorką wielu szkoleń z zakresu psychoprofilaktyki, psychologii wychowawczej, psychologii rodziny, diagnozy psychologicznej, diagnozy resocjalizacyjnej, doskonalenia kompetencji interpersonalnych, profilaktyki zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej. Aktualnie wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Jest autorką wielu publikacji w tym pozycji unikatowej na Polskim rynku dotyczącej nieletnich sprawców zabójstw (,,Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne").

Program szkolenie zawiera m.in.

 1. Przemoc fizyczna, diagnozowanie zespołu dziecka maltretowanego.
 2. Krzywdzenie emocjonalne i zaniedbanie oraz jego skutki w rozwoju dzieci.
 3. Wykorzystywanie seksualne – objawy i skutki u dzieci w różnym wieku.
 4. Uraz ostry i chroniczny, diagnozowanie zaburzeń pourazowych.
 5. Zasady interwencji i współpracy interdyscyplinarnej.
 6. Specyfika sprawców: pedofile fiksacyjni i regresyjni.
 7. Specyfika ujawnienia.
 8. Zasady pracy z dzieckiem - ofiarą przemocy seksualnej.
 9. Przemoc seksualna wobec małych dzieci-problemy diagnostyczne.
 • Cel szkolenia - zaznajomienie uczestnika z problematyką dotyczącą przemocy wśród nieletnich. Przekazana na szkoleniu wiedza może znaleźć szerokie zastosowanie w opiniowaniu psychologiczno - sądowym, diagnostyce psychologicznej oraz interwencji kryzysowej.                                                                     
 • Termin - ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.                                                                                                                                           
 • Miejsce - Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).
 • Ilość godzin8h.                                                                                                                                                                                                
 • Forma - zajęcia teoretyczno-praktyczne.                                                                                                                                                             
 • Koszt - 199 zł.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty uczestnictwa oraz materiały z zajęć w formie elektronicznej.

 


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322