Celem szkoleń specjalistycznych jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu psychopatologii społecznej, kryminologii, kryminalistyki, psychologii sądowej. Adresatami szkoleń są pracownicy wszystkich organów wymiaru sprawiedliwości: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, pracownicy policyjnych pionów dochodzeniowo - śledczych, funkcjonariusze straży granicznej, ABW, służby więziennej, pracownicy placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków a wśród nich m.in:

Dariusz Loranty - oficer policji w stanie spoczynku, nadkomisarz; pierwszy w historii stołecznej policji koordynator negocjacji i dowódca zespołu negocjatorów, twórca nowatorskiej koncepcji negocjacji policyjnych jako elementu taktyki zwalczania przestępstw z zakresu terroru kryminalnego, wymuszeń rozbójniczych i uprowadzeń osób. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy operacyjnej policji, m.in. przy przestępstwach kwalifikowanych jako akty terrorystyczne oraz w negocjacjach z samobójcami w miejscach publicznych. Jest wykładowcą szkół wyższych, m.in. z zakresu negocjacji kryzysowych i policyjnych, współautor "Słownika wiedzy o policji" pod redakcją prof. dr. hab. Konstantego Wojtaszczyka. Publikował artykuły popularnonaukowe. Obecnie felietonista w "Focusie Śledczym" oraz branżowym piśmie dla prawników "MIDA". Autor książki ,,Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej policji". W trakcie pracy zawodowej ukończył wiele szkoleń specjalistycznych policyjnych i międzynarodowych z zakresu terroryzmu, negocjacji i wiktymologii. Przynależy do: Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów i Ogólnopolskiego, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. W Centrum Psychologii Sądowej prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji policyjnych, wiktymologii oraz terroryzmu.

Maciej Szaszkiewicz - dr nauk humanistycznych , psycholog sądowy, emerytowany adiunkt i biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Profiler, były psycholog penitencjarny w Areszcie Śledczym. Wykładowca w kilku szkołach wyższych (UJ, APS w Warszawie, WSB w Nowym Sączu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) na wydziałach psychologii, pedagogiki, prawa – dla studentów i uczestników studiów podyplomowych. Prowadził także liczne szkolenia dla sądów, prokuratur i policji. Posiada rekomendację biegłego sądowego w zakresie psychologii sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z nominacji. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tymmonografii „Tajemnice grypserki” oraz „Zabójcy i ich ofiary” (jako współautor).

Piotr Sudnik - emerytowany oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadający bogate doświadczenie zawodowe i szkoleniowe, prowadził m.in. śledztwa z zakresu przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zamówień publicznych i "afery paliwowej", był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, specjalizował się w analizie behawioralnej w procesie wykrywania kłamstwa, wdrażał metody przesłuchań FBI w ABW (ukończył, m.in. szkolenie FBI Advanced Interview and Interrogation – zaawansowanych technik przesłuchań, posiada certyfikat Departamentu Sprawiedliwości USA),
szkolił funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych i wojskowych, żołnierzy wyjeżdťżających na misje do Bośni i Hercegowiny i do Afganistanu oraz innych instytucji państwowych. Obecnie współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi i firmami szkoleniowymi w kraju. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej i szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Rodzaje szkoleń:

Negocjacje Policyjne - 14h (dwa dni), koszt 560 zł.

Profilowanie Kryminalne - 14h (dwa dni), koszt 549 zł.

Taktyki Przesłuchań - 14h (dwa dni), koszt 580 zł.

Szkolenia mają charakter teoretyczno - praktyczny. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty w języku polskim, a także angielskim oraz materiały z zajęć w formie elektronicznej.


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322