Terroryzm - zagrożenia, konsekwencje, skuteczne przeciwdziałanie.

Autorski program szkolenia.

Prowadzący: Dariusz Loranty - oficer policji w stanie spoczynku, nadkomisarz; pierwszy w historii stołecznej policji koordynator negocjacji i dowódca zespołu negocjatorów, twórca nowatorskiej koncepcji negocjacji policyjnych jako elementu taktyki zwalczania przestępstw z zakresu terroru kryminalnego, wymuszeń rozbójniczych i uprowadzeń osób. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy operacyjnej policji, m.in. przy przestępstwach kwalifikowanych jako akty terrorystyczne oraz w negocjacjach z samobójcami w miejscach publicznych. Jest wykładowcą szkół wyższych, m.in. z zakresu negocjacji kryzysowych i policyjnych, współautor "Słownika wiedzy o policji" pod redakcją prof. dr. hab. Konstantego Wojtaszczyka. Publikował artykuły popularnonaukowe. Obecnie felietonista w "Focusie Śledczym" oraz branżowym piśmie dla prawników "MIDA". Autor książki ,,Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej policji".W trakcie pracy zawodowej ukończył wiele szkoleń specjalistycznych policyjnych i międzynarodowych z zakresu terroryzmu, negocjacji i wiktymologii. Przynależy do: Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów i Ogólnopolskiego, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. W Centrum Psychologii Sądowej prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji policyjnych, wiktymologii oraz terroryzmu.

Program szkolenia:

Szkolenie skierowane do wszystkich, którzy stykają się z problematyką zagrożenia bezpieczeństwa w obszarach publicznych oraz do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę w sektorach zajmujących się przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem działalności terrorystycznej (administracja publiczna, służby specjalne, organa ścigania). Metropolie europejskie stają się ofiarami kolejnych aktów terrorystycznych. Oglądając wiadomości zastanawiamy się, czy to film grozy, czy sen koszmarny, który się skończy po przebudzeniu, czy nam to naprawdę grozi? Czy to są „fakty medialne”, czy raczej rzeczywistość, która „dopada” mieszkańca średniej wielkości kraju, który czynnie uczestniczy w polityce międzynarodowej. Czy „dżuma przełomu wieków” to puste dla Nas słowa, czy zagrożenie i złowroga rzeczywistość nieuchronnie przybliżająca się do Nas. Terroryzm nie jest tylko domeną dywagacji polityków i eskalacji medialnej, to również problem nauki badającej zjawisko. W szkoleniu przedstawione zostaną definicje, pojęcia, jak również opisy najsłynniejszych aktów terrorystycznych w europie oraz w Polsce !!! W sposób przystępny i zrozumiały przedstawione zostaną różne rodzaje terroryzmu i aktów terrorystycznych i obszary ich występowania. Zostanie również przedstawiony sposób zwalczania tego zjawiska oraz rola społeczeństwa, które może być nie tylko ofiarą.

 

  • Cel szkolenia - zaznajomienie uczestnika z wiedzą z zakresu terroryzmu.

  • Termin - ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.

  • Miejsce - Wrocław, Kraków, Gdańsk, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).

  • Ilość godzin - 14 (dwa dni).

  • Forma - zajęcia teoretyczno - praktyczne.

  • Koszt - 399 zł.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty w języku polskim oraz materiały z zajęć w formie elektronicznej.

 


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322