Negocjacje Policyjne

 Autorski program szkolenia.

Prowadzący: Dariusz Loranty - oficer policji w stanie spoczynku, nadkomisarz; pierwszy w historii stołecznej policji koordynator negocjacji i dowódca zespołu negocjatorów, twórca nowatorskiej koncepcji negocjacji policyjnych jako elementu taktyki zwalczania przestępstw z zakresu terroru kryminalnego, wymuszeń rozbójniczych i uprowadzeń osób. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy operacyjnej policji, m.in. przy przestępstwach kwalifikowanych jako akty terrorystyczne oraz w negocjacjach z samobójcami w miejscach publicznych. Jest wykładowcą szkół wyższych, m.in. z zakresu negocjacji kryzysowych i policyjnych, współautor "Słownika wiedzy o policji" pod redakcją prof. dr. hab. Konstantego Wojtaszczyka. Publikował artykuły popularnonaukowe. Obecnie felietonista w "Focusie Śledczym" oraz branżowym piśmie dla prawników "MIDA". Autor książki ,,Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej policji". W trakcie pracy zawodowej ukończył wiele szkoleń specjalistycznych policyjnych i międzynarodowych z zakresu terroryzmu, negocjacji i wiktymologii. Przynależy do: Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów i Ogólnopolskiego, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. W Centrum Psychologii Sądowej prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji policyjnych, wiktymologii oraz terroryzmu.

Program szkolenia zawiera m.in.:

 1. Komunikację interpersonalną - aspekt niewerbalny (postawy, gesty i ich geneza).
 2. Negocjacje - nawiązywanie prawidłowych relacji.
 3. Metodykę negocjacji policyjnych, stosowanych w procesie negocjacji ze sprawcami :
 • uprowadzeń
 • wymuszeń
 • gróźb
 • długotrwałych i niszczących psychicznie negocjacji z osobami próbującymi dokonań manifestacyjnej próby samobójczej w miejscu publicznym.

Wszystkie elementy wykorzystane w szkoleniu są wynikiem doświadczeń z realnych zdarzeń kryminalnych.

 • Cel szkolenia - zaznajomienie uczestnika z wiedzą z zakresu pracy policyjnego negocjatora.
 • Termin - ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.
 • Miejsce - Wrocław, Kraków, Gdańsk, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).
 • Ilość godzin - 12 (dwa dni).
 • Forma - zajęcia teoretyczno - praktyczne.
 • Koszt - 349 zł.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty w języku polskim oraz materiały z zajęć w formie elektronicznej.

 


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322