Kryminalistyka

,,Kryminalistyka - nauka o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełnienia, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym" - Profesor Brunon Hołyst

 

Program szkolenia zawiera m.in.:

1. Kryminalistyka jako nauka pomocnicza wymiaru sprawiedliwości - kamienie milowe walki z przestępczością.

2. Portret pamięciowy, antropometryczne metody identyfikacji człowieka.

3. Daktyloskopia i nauki pokrewne: otoskopia, cheiloskopia.

4. Traseologia i osmologia.

5. Balistyka kryminalistyczna i badania broni palnej.

6. Badania genetyczne, biologia kryminalistyczna, analiza śladów krwawych, elementy medycyny sądowej.

7. Problematyka badania dokumentów i analizy pisma ręcznego.

8. Zasady przeprowadzania i dokumentacji oględzin miejsca zdarzenia.

9. Oględziny miejsca w praktyce.

10.Budowa wersji kryminalistycznych.

 


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322