Mediacje pracownicze

Mediacje pracownicze

Dołącz teraz

Konflikty w miejscu pracy i sposoby ich rozwiązywania – mediacja pracownicza

 

Prowadząca – Grażyna Górska – Mediator sądowy, trener VCC, wykładowca akademicki. Działalność w zakresie mediacji: Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, specjalizującej się w prowadzeniu mediacji cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i rodzinnych, mediator kwalifikowany wpisany na listę mediatorów w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu www.cam.opole.pl, mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, współpracujący z sądami, Izbami Gospodarczymi, jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami, mediator w sprawach rodzinnych prowadzący mediacje ze skierowania sądów, jak i umowne, pracujący z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinie, mediator w firmach rodzinnych, współpracujący z Centrum Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, mediator w sprawach karych i karnych dla nieletnich, mediator w sprawach sportowych w Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich www.centrummediacjisportowej.pl, mediator na stałe współpracujący z Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu www.zig.pl, organizatorka ogólnopolskich cyklicznych Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.pl, odbywających się od 2011 r., prelegentka i panelistka na licznych konferencjach, seminariach i warsztatach poświęconych mediacji, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych Alternatywnym metodom rozwiązywania sporów, autorka licznych artykułów i publikacji dotyczących mediacji.Działalność trenerska i szkoleniowa: trener mediacji VCC (certyfikat z 22.10.2018 r.), wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu na kierunku: Mediacje sądowe i pozasądowe oraz Prawo w biznesie, trener prowadzący kury podstawowe i specjalistyczne dla mediatorów z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, konstruowania ugód, organizatorka staży praktycznych dla mediatorów obejmujących uczestnictwo w mediacjach, szkoleniowiec z tematyki konfliktu rodzinnego i mediacji rodzinnej prowadzący szkolenia adresowane m.in.: do mediatorów, psychologów, pedagogów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, prawników, nauczycieli, szkoleniowiec z konfliktu w miejscu pracy prowadzący szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców z konfliktów w organizacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Program szkolenia:

 • Konflikt w miejscu pracy, czym jest, jakie są jego źródła
 • Rodzaje konfliktów – konflikty jawne i ukryte, koło konfliktu M. Deutscha
 • Konflikty indywidualne i zespołowe
 • Konflikt zły czy dobry?
 • Postawy wobec konfliktu, stres a konflikt, postawy życiowe według Harrisa,
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Komunikacja w konflikcie
 • Mediacja – wsparcie osoby trzeciej w rozwiązywaniu konfliktów
 • Istota i zasady mediacji
 • Rola mediatora
 • Zadania mediatora
 • Przebieg mediacji i jej etapy
 • Model interwencji w sytuacji konfliktu
 • Korzyści z mediacji dla organizacji
 • Wprowadzenie mediacji w miejsce pracy
 • Procedura mediacji – czyli jak skutecznie poddać spór w miejscu pracy pod mediację
 • Uczestnicy mediacji
 • Mediator – cechy idealnego mediatora.

 • Cel szkolenia – zdobycie przez uczestników wiedzy na temat konfliktu w miejscu pracy – po czym rozpoznać konflikty, jakie są źródła ich powstawania, jak rozwija się konflikt i jaki jest cykl życia konfliktu, a także jakie są główne strategie postępowania w sytuacji konfliktowej. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz możliwości skorzystania z pomocy bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej, jaką jest mediator. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat roli i zadań mediatora, podstaw jego interwencji, procedury podania sporu pod mediację oraz korzyści wynikających z polubownego rozwiązania sporów i umiejętnego zarządzania konfliktem w organizacji.
 • Termin – informacja dostępna w terminarzu. Termin może być ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.

 • Miejsce – Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).

 • Ilość godzin szkoleniowych – 12.

 • Forma – zajęcia teoretyczno – praktyczne

Mediacje pracownicze

Kategoria:

Szkolenie rozpocznie się za:

Mediacje w biznesieMiędzy zaburzeniem a chorobą psychiczną. Specyficzne zaburzenie osobowości a schizofrenia.
ezgif.com-webp-to-png

SZYBKI KONTAKT


Adres:

ul Józefa Sarego 5
31-047 Kraków

Telefony:

+48 510 754 942

+48 667 703 604

Godz. otwarcia:

Pn-Pt 9:00 – 17:00
Sob 11:00 – 14:00

© Centrum Psychologii Sądowej ~ 2018 All Rights Reserved