Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne

Dołącz teraz

 

Prowadząca – Grażyna Górska – Mediator sądowy, trener VCC, wykładowca akademicki. Działalność w zakresie mediacji: Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, specjalizującej się w prowadzeniu mediacji cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i rodzinnych, mediator kwalifikowany wpisany na listę mediatorów w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu www.cam.opole.pl, mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, współpracujący z sądami, Izbami Gospodarczymi, jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami, mediator w sprawach rodzinnych prowadzący mediacje ze skierowania sądów, jak i umowne, pracujący z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinie, mediator w firmach rodzinnych, współpracujący z Centrum Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, mediator w sprawach karych i karnych dla nieletnich, mediator w sprawach sportowych w Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich www.centrummediacjisportowej.pl, mediator na stałe współpracujący z Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu www.zig.pl, organizatorka ogólnopolskich cyklicznych Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.pl, odbywających się od 2011 r., prelegentka i panelistka na licznych konferencjach, seminariach i warsztatach poświęconych mediacji, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych Alternatywnym metodom rozwiązywania sporów, autorka licznych artykułów i publikacji dotyczących mediacji.Działalność trenerska i szkoleniowa: trener mediacji VCC (certyfikat z 22.10.2018 r.), wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu na kierunku: Mediacje sądowe i pozasądowe oraz Prawo w biznesie, trener prowadzący kury podstawowe i specjalistyczne dla mediatorów z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, konstruowania ugód, organizatorka staży praktycznych dla mediatorów obejmujących uczestnictwo w mediacjach, szkoleniowiec z tematyki konfliktu rodzinnego i mediacji rodzinnej prowadzący szkolenia adresowane m.in.: do mediatorów, psychologów, pedagogów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, prawników, nauczycieli, szkoleniowiec z konfliktu w miejscu pracy prowadzący szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców z konfliktów w organizacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

.

Program szkolenia:

Część I
Konflikt w rodzinie i jego specyfika

 • rodzina – zmiany współczesnej rodziny, zagrożenia,
 • konflikt w rodzinie, co oznacza, rodzaje konfliktów, przyczyny, fazy, uczestnicy,
 • specyfika konfliktu rodzinnego,
 • skutki konfliktu dla poszczególnych członków rodziny, dziecko w konflikcie rodziców

Mediacja jako forma pomocy rodzinom w konflikcie

 • mediacja – czym jest, jakie są jej zasady, na czym polega,
 • cele mediacji w kontekście rodziny,
 • rola i zadania mediatora,
 • jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej,
 • wskazania do mediacji (kiedy warto z mediacji skorzystać),
 • zalety mediacji,
 • wskazania i przeciwwskazania do mediacji,
 • źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią,
 • przykłady z praktyki skutecznego zastosowania mediacji w rozwiązywaniu problemów,
 • przemoc w rodzinie (typy przemocy, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora),
 • sposoby włączania dzieci do w przebiegu mediacji,
 • radzenie sobie z emocjami podczas mediacji,
 • radzenie sobie z blokadami uczestników mediacji.

Część II

Mediacja w praktyce

 • proces i przebieg mediacji,
 • zadania mediatora na poszczególnych etapach mediacji,
 • predyspozycje mediatora.

Narzędzia mediatora mające zastosowanie w konfliktach rodzinnych

 • zamierzające do nawiązania prawidłowej komunikacji,
 • mające na celu dotarcie do faktycznych potrzeb i interesów,
 • mające na celu ukierunkowanie stron na przyszłość,
 • mające na celu budowanie zrozumienia między skonfliktowanymi,
 • techniki wspomagające szukanie rozwiązań,
 • techniki mediacyjne w ostrych konfliktach.

Być mediatorem w swoim środowisku (rodzinie, miejscu pracy)

 • bezstronność mediatora
 • neutralność mediatora

 • Cel szkolenia – Pierwsza część szkolenia ma zapoznać uczestników ze specyfiką konfliktu rodzinnego i skutkami konfliktu w rodzinie dla poszczególnych jej członków, reakcjami dziecka na konflikt w rodzinie oraz z ideą mediacji, rolą mediatora, możliwościami wykorzystywania mediacji w rozwiązywaniu sporów rodzinnych, wskazaniami i przeciwwskazaniami do mediacji, możliwościami jej zastosowaniem w sprawach trudnych, takich jak: uzależnienie, hazard, przemoc fizyczna i psychiczna. Druga część szkolenia ma dostarczyć uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie przebiegu mediacji, zadań mediatora na poszczególnych etapach mediacji oraz uniwersalnych narzędzi mediatora. W tej części, która ma charakter warsztatowy, uczestnicy poznają warsztat pracy mediatora.
 • Termin – informacja dostępna w terminarzu. Termin może być ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.

 • Miejsce – Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).

 • Ilość godzin szkoleniowych – 12.

 • Forma – zajęcia teoretyczno – praktyczne.

 

Mediacje rodzinne

Kategoria:

Szkolenie rozpocznie się za:

Samotne wilki – terroryzm indywidualnyMediacje szkolne
ezgif.com-webp-to-png

SZYBKI KONTAKT


Adres:

ul Józefa Sarego 5
31-047 Kraków

Telefony:

+48 510 754 942

+48 667 703 604

Godz. otwarcia:

Pn-Pt 9:00 – 17:00
Sob 11:00 – 14:00

© Centrum Psychologii Sądowej ~ 2018 All Rights Reserved