Mediacje szkolne

Mediacje szkolne

Dołącz teraz

Mediacja w szkole – nowe podejście do rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym

Prowadząca – Grażyna Górska – Mediator sądowy, trener VCC, wykładowca akademicki. Działalność w zakresie mediacji: Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, specjalizującej się w prowadzeniu mediacji cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i rodzinnych, mediator kwalifikowany wpisany na listę mediatorów w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu www.cam.opole.pl, mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, współpracujący z sądami, Izbami Gospodarczymi, jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami, mediator w sprawach rodzinnych prowadzący mediacje ze skierowania sądów, jak i umowne, pracujący z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinie, mediator w firmach rodzinnych, współpracujący z Centrum Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, mediator w sprawach karych i karnych dla nieletnich, mediator w sprawach sportowych w Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich www.centrummediacjisportowej.pl, mediator na stałe współpracujący z Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu www.zig.pl, organizatorka ogólnopolskich cyklicznych Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.pl, odbywających się od 2011 r., prelegentka i panelistka na licznych konferencjach, seminariach i warsztatach poświęconych mediacji, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych Alternatywnym metodom rozwiązywania sporów, autorka licznych artykułów i publikacji dotyczących mediacji.Działalność trenerska i szkoleniowa: trener mediacji VCC (certyfikat z 22.10.2018 r.), wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu na kierunku: Mediacje sądowe i pozasądowe oraz Prawo w biznesie, trener prowadzący kury podstawowe i specjalistyczne dla mediatorów z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, konstruowania ugód, organizatorka staży praktycznych dla mediatorów obejmujących uczestnictwo w mediacjach, szkoleniowiec z tematyki konfliktu rodzinnego i mediacji rodzinnej prowadzący szkolenia adresowane m.in.: do mediatorów, psychologów, pedagogów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, prawników, nauczycieli, szkoleniowiec z konfliktu w miejscu pracy prowadzący szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców z konfliktów w organizacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 

Program szkolenia:

 • Konflikty w środowisku szkolnym.
 • Pozytywny i negatywny wymiar konfliktu.
 • Konstruktywne podejście do rozwiązywania konfliktów.
 • Zachowania stron w konflikcie.
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Mediacja jako metoda polubownego rozwiązywania sporów.
 • Mediacja – istota i podstawowe zasady.
 • Rola i zadania mediatora.
 • Przebieg mediacji i jej etapy.
 • Wprowadzanie mediacji do szkół – etapy, warunki.
 • Obszary wykorzystania mediacji w środowisku szkolnym.
 • Mediator szkolny – kwestia bezstronności i neutralności.
 • Mediacje szkolne a mediacje rówieśnicze.
 • Korzyści dla szkoły z wprowadzenia mediacji.

 • Cel szkolenia – przybliżenie uczestnikom tematyki mediacji, czyli polubownej metody rozwiązywania sporów w środowisku szkolnym. W trakcie szkolenia poruszona zostanie kwestia konfliktów w szkole, podejścia do sytuacji konfliktowych, sposobów ich rozwiązywania oraz zachowania stron będących w konflikcie. Uczestnicy poznają zasady mediacji, jej przebieg oraz rolę i zadania mediatora na poszczególnym etapie postępowania.W trakcie szkolenia poruszone zostaną takie zagadnienia jak: procedura wdrażania mediacji do szkół, warunki konieczne do prawidłowego funkcjonowania mediacji w środowisku szkolnym, różnice między mediacją szkolną a rówieśniczą, a także postawa mediatora szkolnego w kontekście jego bezstronności i neutralności. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę o skutecznej i szybkiej metodzie rozwiązywania sporów, opartej na poufności i pełnej dobrowolności, dzięki której możliwe jest faktyczne zakończenie konfliktu na zasadzie „wygrany-wygrany”, zachowanie pozytywnego wizerunku szkoły i jej dobrego mienia, a także stworzenie atmosfery dialogu i współpracy.
 • Termin – informacja dostępna w terminarzu. Termin może być ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.

 • Miejsce – Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).

 • Ilość godzin szkoleniowych – 12.

 • Forma – zajęcia teoretyczno – praktyczne.

Mediacje szkolne

Kategoria:

Szkolenie rozpocznie się za:

Mediacje rodzinneMediacje w biznesie
ezgif.com-webp-to-png

SZYBKI KONTAKT


Adres:

ul Józefa Sarego 5
31-047 Kraków

Telefony:

+48 510 754 942

+48 667 703 604

Godz. otwarcia:

Pn-Pt 9:00 – 17:00
Sob 11:00 – 14:00

© Centrum Psychologii Sądowej ~ 2018 All Rights Reserved