Specjalistyczne szkolenie z mediacji gospodarczej i cywilnej (3 dni)

Specjalistyczne szkolenie z mediacji gospodarczej i cywilnej (3 dni)

Dołącz teraz

Prowadząca – Grażyna Górska – Mediator sądowy, trener VCC, wykładowca akademicki. Działalność w zakresie mediacji: Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, specjalizującej się w prowadzeniu mediacji cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i rodzinnych, mediator kwalifikowany wpisany na listę mediatorów w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu www.cam.opole.pl, mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, współpracujący z sądami, Izbami Gospodarczymi, jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami, mediator w sprawach rodzinnych prowadzący mediacje ze skierowania sądów, jak i umowne, pracujący z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinie, mediator w firmach rodzinnych, współpracujący z Centrum Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, mediator w sprawach karych i karnych dla nieletnich, mediator w sprawach sportowych w Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich www.centrummediacjisportowej.pl, mediator na stałe współpracujący z Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu www.zig.pl, organizatorka ogólnopolskich cyklicznych Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.pl, odbywających się od 2011 r., prelegentka i panelistka na licznych konferencjach, seminariach i warsztatach poświęconych mediacji, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych Alternatywnym metodom rozwiązywania sporów, autorka licznych artykułów i publikacji dotyczących mediacji.Działalność trenerska i szkoleniowa: trener mediacji VCC (certyfikat z 22.10.2018 r.), wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu na kierunku: Mediacje sądowe i pozasądowe oraz Prawo w biznesie, trener prowadzący kury podstawowe i specjalistyczne dla mediatorów z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, konstruowania ugód, organizatorka staży praktycznych dla mediatorów obejmujących uczestnictwo w mediacjach, szkoleniowiec z tematyki konfliktu rodzinnego i mediacji rodzinnej prowadzący szkolenia adresowane m.in.: do mediatorów, psychologów, pedagogów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, prawników, nauczycieli, szkoleniowiec z konfliktu w miejscu pracy prowadzący szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców z konfliktów w organizacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Program szkolenia:

 • Przedmiot mediacji w sprawach cywilnych
 • Mediacja w biznesie, kiedy przedsiębiorcy powinni z niej skorzystać, wskazania do mediacji,
 • Zachowania stron w konflikcie i sposoby ich rozwiązywania (ważność celu i relacji)
 • Negocjacje w mediacji
 • Przygotowanie się do mediacji, zaproszenie stron, spotkania wspólne i indywidualne,
 • Techniki i narzędzia wspierające strony w fazie szukania rozwiązań
 • Radzenie sobie z impasem w mediacji
 • Uczestnicy mediacji cywilnych i gospodarczych
 • Pełnomocnicy w mediacji i eksperci zewnętrzni
 • Mediacja on-line w mediacji gospodarczej i cywilnej
 • Klauzule mediacyjne w kontraktach
 • Mediacje umowne, ugody w mediacji umownej i ich zatwierdzanie przez sądy
 • Wiedza prawnicza i doświadczenie mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • Neutralność mediatora i jej granice.

 • Cel szkolenia – przybliżenie uczestnikom niezbędnej praktycznej wiedzy, a także pozyskanie umiejętności i narzędzi do skutecznego prowadzenia mediacji cywilnej i gospodarczej. Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie skutecznego przygotowania oraz przeprowadzania każdego rodzaju mediacji cywilnej, w tym mediacji gospodarczej. Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu mediacji cywilnej, negocjacji, sposobów rozwiązywania konfliktów cywilnych, mediacji w biznesie, klauzul umownych, zatwierdzania ugód. Nie zabraknie symulacji mediacji gospodarczych oraz analizy konkretnych przypadków sporów cywilnych i gospodarczych. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętność skutecznego prowadzenia mediacji cywilnych i gospodarczych, zarówno umownych, jak i sądowych, wspierania stron w fazie szukania rozwiązań, radzenia sobie z impasem, współpracy z pełnomocnikami stron i ekspertami zewnętrznymi oraz właściwego redagowania ugód mediacyjnych.
 • Termin – informacja dostępna w terminarzu. Termin może być ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.

 • Miejsce – Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).

 • Ilość godzin szkoleniowych – 18 (3 dni).

 • Forma – szkolenie ma charakter warsztatowy, symulacyjny, umożliwiający każdemu uczestnikowi aktywne uczestnictwo, oparte jest na konkretnych przypadkach z kilkuletniej praktyki zawodowej prowadzącej i jej pracy w charakterze mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Specjalistyczne szkolenie z mediacji gospodarczej i cywilnej (3 dni)

Kategoria:

Szkolenie rozpocznie się za:

Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnej (3 dni)Kurs podstawowy z mediacji (6 dni)
ezgif.com-webp-to-png

SZYBKI KONTAKT


Adres:

ul Józefa Sarego 5
31-047 Kraków

Telefony:

+48 510 754 942

+48 667 703 604

Godz. otwarcia:

Pn-Pt 9:00 – 17:00
Sob 11:00 – 14:00

© Centrum Psychologii Sądowej ~ 2018 All Rights Reserved