Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnej (3 dni)

Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnej (3 dni)

Dołącz teraz

Prowadząca – Grażyna Górska – Mediator sądowy, trener VCC, wykładowca akademicki. Działalność w zakresie mediacji: Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, specjalizującej się w prowadzeniu mediacji cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i rodzinnych, mediator kwalifikowany wpisany na listę mediatorów w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu www.cam.opole.pl, mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, współpracujący z sądami, Izbami Gospodarczymi, jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami, mediator w sprawach rodzinnych prowadzący mediacje ze skierowania sądów, jak i umowne, pracujący z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinie, mediator w firmach rodzinnych, współpracujący z Centrum Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, mediator w sprawach karych i karnych dla nieletnich, mediator w sprawach sportowych w Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich www.centrummediacjisportowej.pl, mediator na stałe współpracujący z Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu www.zig.pl, organizatorka ogólnopolskich cyklicznych Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.pl, odbywających się od 2011 r., prelegentka i panelistka na licznych konferencjach, seminariach i warsztatach poświęconych mediacji, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych Alternatywnym metodom rozwiązywania sporów, autorka licznych artykułów i publikacji dotyczących mediacji.Działalność trenerska i szkoleniowa: trener mediacji VCC (certyfikat z 22.10.2018 r.), wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu na kierunku: Mediacje sądowe i pozasądowe oraz Prawo w biznesie, trener prowadzący kury podstawowe i specjalistyczne dla mediatorów z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, konstruowania ugód, organizatorka staży praktycznych dla mediatorów obejmujących uczestnictwo w mediacjach, szkoleniowiec z tematyki konfliktu rodzinnego i mediacji rodzinnej prowadzący szkolenia adresowane m.in.: do mediatorów, psychologów, pedagogów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, prawników, nauczycieli, szkoleniowiec z konfliktu w miejscu pracy prowadzący szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców z konfliktów w organizacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Program szkolenia:

 • specyfika konfliktu rodzinnego, dlaczego jest on inny od pozostałych konfliktów?
 • zachowania stron w konflikcie, jak je zrozumieć?
 • radzenie sobie z emocjami stron, na czym w praktyce polega wentylacja emocji,
 • nierównowaga sił w konflikcie rodzinnym, jak wspomóc stronę słabszą,
 • przemoc w rodzinie, co mediator powinien wiedzieć na temat przemocy,
 • rozpoczęcie mediacji rodzinnej, zaproszenie na mediację, spotkania razem czy osobno? Kiedy należy zachować szczególną ostrożność przy spotkaniach wspólnych,
 • radzenie sobie z ostrym konfliktem stron, techniki i narzędzia pomocne mediatorowi w takich przypadkach,
 • mediacja mająca na celu pojednanie małżonków, ratowanie małżeństwa,
 • mediacja rozwodowa – jakie kwestie wymagają poczynienia ustaleń w mediacji,
 • zrozumienie stron – co dla stron oznacza rozwód, obawy rozwodzących się kobiet i mężczyzn,
 • co dla dziecka oznacza rozwód rodziców, dobro dziecka w mediacji rodzinnej,
 • ustalenia w zakresie kontaktów na rzecz małoletnich dzieci, opieka naprzemienna, kontakty w obecności kuratora, ugoda w sprawie o kontakty
 • ustalenia w zakresie alimentów na dziecko i współmałżonka, ugoda w przedmiocie alimentów,
 • ustalenia w zakresie wspólnych zobowiązań finansowych (wspólnie zaciąganych kredytów hipotecznych),
 • mediacje w przedmiocie podziału majątku – kwestie do ustalenia, treść ugody,
 • umowne mediacje rodzinne, kiedy są stosowane, zatwierdzanie ugód z mediacji rodzinnej,
 • sposoby włączania dzieci do mediacji, jak i kiedy można to robić,
 • pełnomocnicy w mediacji rodzinnej, współpraca mediatora z pełnomocnikami stron,
 • mediacja z osobami uzależnionymi lub w przypadku przemocy, co w takich sytuacjach.

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy, symulacyjny, umożliwiający każdemu uczestnikowi aktywne uczestnictwo, oparte jest na konkretnych przypadkach z kilkuletniej praktyki zawodowej prowadzącej i jej pracy w charakterze mediatora rodzinnego.
 • Termin – informacja dostępna w terminarzu. Termin może być ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.

 • Miejsce – Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).

 • Ilość godzin szkoleniowych – 18h (3 dni szkoleniowe).

 • Forma – zajęcia teoretyczno – praktyczne.

Specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnej (3 dni)

Kategoria:

Szkolenie rozpocznie się za:

Mediacje dla prawnikówSpecjalistyczne szkolenie z mediacji gospodarczej i cywilnej (3 dni)
ezgif.com-webp-to-png

SZYBKI KONTAKT


Adres:

ul Józefa Sarego 5
31-047 Kraków

Telefony:

+48 510 754 942

+48 667 703 604

Godz. otwarcia:

Pn-Pt 9:00 – 17:00
Sob 11:00 – 14:00

© Centrum Psychologii Sądowej ~ 2018 All Rights Reserved