Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych

Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych

699,00 

Dołącz teraz

Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych

Szkolenia z zakresu psychopatologii skierowane są do placówek świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Szkolenia są także przeznaczone dla  placówek  wykonujących rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych w celu przygotowania  ich do życia w środowisku społecznym.

 

Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy i udoskonalenie umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi, cierpiącymi na zaburzenia oraz choroby psychiczne a także niepełnosprawnymi w zakresie funkcjonowania intelektualnego i/lub fizycznego.

Program szkolenia:

 1. Ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych.
 2. Następstwa używania takich substancji jak: alkohol, kanabinole, opiaty, kokaina, substancje halucynogenne, leki nasenne oraz uspokajające, lotne rozpuszczalniki, substancje stymulujące, np. kofeina, inne substancje psychoaktywne, w tym tzw. „dopalacze”(NSP). Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, będące konsekwencją przyjmowania substancji psychoaktywnych (wg ICD-10).
 3. Stany kliniczne wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych (ostre zatrucia, szkodliwe używanie, zespoły uzależnienia, zespoły abstynencyjne, zespoły abstynencyjne z zaburzeniami świadomości, zaburzenia psychotyczne, rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne, zespół amnestyczny, inne zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania).
 4. Postępowanie w stosunku do osób używających substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy.
 5. Diagnoza uzależnienia i postępowanie wobec osoby uzależnionej.
 6. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z: zespołem abstynencyjnym, zespołem amnestycznym, zaburzeniami psychotycznymi.
 7. Terapia uzależnień oraz zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.
 8. Studium przypadku - ćwiczenia praktyczne. 
  

 

 • Cel szkolenia – zaznajomienie uczestnika z problematyką dotyczącą zaburzeń na tle seksualnym.
 • Termin – informacje w zakładce terminarz. Termin może być ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.
 • Miejsce – Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).
 • Ilość godzin 6h.
 • Forma – zajęcia teoretyczno-praktyczne.

Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych

699,00 

Szkolenie rozpocznie się za:

Zaburzenia na tle seksualnymZaburzenia późnego okresu dorosłości
ezgif.com-webp-to-png

SZYBKI KONTAKT


Adres:

ul Józefa Sarego 5
31-047 Kraków

Telefony:

+48 510 754 942

+48 667 703 604

Godz. otwarcia:

Pn-Pt 9:00 – 17:00
Sob 11:00 – 14:00

© Centrum Psychologii Sądowej ~ 2018 All Rights Reserved