Pomoc Społeczna

Szkolenia z zakresu psychopatologii oraz treningu umiejętności komunikacyjnych skierowane są do placówek świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Szkolenia są także przeznaczone dla  placówek  wykonujących rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych w celu przygotowania  ich do życia w środowisku społecznym.

 

Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy i udoskonalenie umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi, cierpiącymi na zaburzenia oraz choroby psychiczne a także niepełnosprawnymi w zakresie funkcjonowani intelektualnego i/lub fizycznego.

 

Zakres tematyczny szkoleń ze względu na przedmiot – psychopatologia:

 

 1. Między zaburzeniem a chorobom psychiczną. Specyficzne zaburzenie osobowości a schizofrenia.
 2. Zaburzenie lękowe oraz zaburzenia nastroju.
 3. Zaburzenia na tle seksualnym.
 4. Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych.
 5. Zaburzenia późnego okresu dorosłości.
 6. Psychologiczne aspekty przemocy oraz agresji.
 7. Wypalenie zawodowe.

 

Między zaburzeniem a chorobom psychiczną. Specyficzne zaburzenie osobowości a schizofrenia

 • Podstawowe różnice pomiędzy zaburzeniem a chorobą.
 • Specyficzne zaburzenia osobowości.
 • Struktura osobowości.
 • Charakterystyka specyficznych zaburzeń osobowości.
 • Specyficzne zaburzenia osobowości: osobowość histrioniczna, osobowość anankastyczna, osobowość lękliwa, osobowość zależna, osobowość paranoiczna, osobowość schizoidalna, osobowość dyssocjalna, osobowość chwiejna emocjonalnie.
 • Schizofrenia jako choroba psychiczna.
 • Symptomy schizofrenii.
 • Kryteria diagnostyczne
 • Rodzaje/typu schizofrenii: paranoidalna, katatatoniczna, hebefreniczna, prosta, rezydualna.
 • Analiza przypadków.
 • Praca z osoba z zaburzeniami osobowości oraz chorą na schizofrenie.

 

Zaburzenie lękowe oraz zaburzenia nastroju

 • Zaburzenia lękowe -strach i lęk.
 • Zaburzenia po stresie urazowym.
 • Lęk paniczny.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
 • Klasyfikacja zaburzeń nastroju.
 • Depresja i zaburzenia depresyjne.
 • Zaburzenia dwubiegunowe, samobójstwo.
 • Ćwiczenia praktyczne.

 

Zaburzenia na tle seksualnym

 • Klasyfikacja zaburzeń seksualnych.
 • Dysfunkcje seksualne.
 • Zaburzenia identyfikacji płciowej.
 • Orientacja seksualna.
 • Zaburzenia preferencji seksualnych.
 • Ćwiczenia praktyczne. Praca z osobami z zaburzeniami seksualnymi.

 

Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych

 • Zażywanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych.
 • Środki pobudzające (stymulanty).
 • Środki halucynogenne.
 • Tytoń.
 • Barbiturany i benzodiazepiny.
 • Ćwiczenia praktyczne. Praca z osobami uzależnionymi.

 

Zaburzenia późnego okresu dorosłości

 • Podatność na zaburzenia w okresie starzenia się.
 • Choroba Alzheimera. Choroba Parkinsona.
 • Delirium
 • Depresja wieku podeszłego.
 • Lęk w podeszłym wieku.
 • Zaburzenia urojeniowe.
 • Psychologiczne i społeczne aspekty starzenia się.
 • Ćwiczenia praktyczne. Praca z osobami w podeszłym wieku.

 

Psychologiczne aspekty przemocy oraz agresji

 • Zjawisko przemocy.
 • Formy i rodzaje przemocy.
 • Zachowania agresywne a przemoc.
 • Przemoc i agresja.
 • Praca z osobą agresywną.
 • Ćwiczenia praktyczne. Działania profilaktyczne.

 

Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych

 • Stres a wypalenie zawodowe.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym.
 • Działania profilaktyczne w syndromie wypalenia zawodowego.
 • Rola motywacji w wypaleniu zawodowym.
 • Konsekwencje wypalenia zawodowego.
 • Ćwiczenia praktyczne.

Zakres tematyczny ze względu na przedmiot – komunikacja interpersonalna:

Trening umiejętności komunikacyjnych

 • Definicja komunikacji interpersonalnej.
 • Rodzaje oraz formy komunikacji interpersonalnej.
 • Rola komunikacji interpersonalnej w miejscu pracy.
 • Bariery komunikacyjne.
 • Zasady aktywnego słuchania.
 • Znaczenie asertywności w komunikacji interpersonalnej.
 • Ćwiczenia praktyczne. Trening umiejętności komunikacyjnych.

 


Forma szkolenia: szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Składa się z dwóch części. W części pierwszej uczestnicy zapoznają się z istniejącym dorobkiem wiedzy z zakresu przedstawianego tematu. W części drugiej kursanci wykorzystują zdobyte umiejętności w ćwiczeniach praktycznych.

Czas pojedynczego szkolenia: 8h szkoleniowych.

Termin: ustalany indywidualnie.

Cena podstawowa za szkolenie: 500 pln netto.

Uwagi:

 1. Minimalna ilość osób w grupie 6. Maksymalna ilość osób w grupie 26.
 2. Materiały z zajęć w formie papierowej (część praktyczna) oraz elektronicznej (prezentacja wraz z przypisami).
 3. W przypadku zrealizowania całego programu szkoleniowego istnieje możliwość negocjacji ceny.

 

Powyższe szkolenia mają na celu przedstawienie tematów ze względu na przedmiot (psychopatologia oraz komunikacja interpersonalna) oraz zakres (program szkolenia).

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szczegółowego programu lub też innych kwestii dotyczących szkolenia zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 667-703-604 lub drogą mailową centumpsychologiisadowej@gmail.com Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia z tematyki innej aniżeli przedstawiona powyżej. W tym celu prosimy o kontakt.

ezgif.com-webp-to-png

SZYBKI KONTAKT


Adres:

ul Józefa Sarego 5
31-047 Kraków

Telefony:

+48 510 754 942

+48 667 703 604

Godz. otwarcia:

Pn-Pt 9:00 – 17:00
Sob 11:00 – 14:00

© Centrum Psychologii Sądowej ~ 2018 All Rights Reserved